Nová nádrž a pamätník SNP » pozri na mape © hiking.sk & autor