Nové smerovky Via Dinarica pri horskej chate Medžuprenje (autor foto: Tomáš Trstenský) » pozri na mape © hiking.sk & autor