Nový, Muráň a Javorinská Široká zo Suchého vrchu © hiking.sk & autor