Nový prístrešok bol vybudovaný v roku 2015 © hiking.sk & autor