Nový prístrešok na modrej medzi Czadeczkou a Čadečkou © hiking.sk & autor