Nový prístrešok pri bývalej muničke (autorka foto: Soňa Mäkká) © hiking.sk & autor