Nový zámok je už v tieni, zatiaľ čo kalvária sa ešte kúpe v posledných lúčoch slnka © hiking.sk & autor