O kúsok ďalej sa dívam na gazdovstvá pod sedlom Obidza © hiking.sk & autor