Obľúbené zimné vyhrievanie na priedomí Hostinca © hiking.sk & autor