Objímajúce sa stromy, vľavo buk, vpravo dub © hiking.sk & autor