Objavil sa Skýcov, sme v cieli nášho putovania © hiking.sk & autor