Objavil sa masív Ďumbiera, zdola idú cyklisti © hiking.sk & autor