Oblasť via ferrát na Kremnickej skale © hiking.sk & autor