Obmývané Štiavnické vrchy, vzadu vľavo Nízke Tatry a vpravo Poľana © hiking.sk & autor