Obnovené súsošie Svätej Trojice v roku 2019 (autor foto: Tomáš Trstenský) » pozri na mape © hiking.sk & autor