Obnovený ľudový domček v Žibritove © hiking.sk & autor