Obrázky starého sveta - terasovité políčka sa zachovali do týchto čias (autor foto: Miroslav Saniga) © hiking.sk & autor