Obrovské koruny stromov siahajú takmer až k zemi © hiking.sk & autor