Obyvateľ Tatier - svišť vrchovský tatranský © hiking.sk & autor