Obzretie sa, v strede je Sedielková kopa © hiking.sk & autor