Obzretie sa na Tri kopy, Baníkov... a za sympatickou turistkou :) © hiking.sk & autor