Obzretie sa na stúpanie do Priečneho sedla (v našom prípade úsek, ktorým sme zostupovali) © hiking.sk & autor