Obzretie sa späť, jeden z troch najväčších evanjelických kostolov na Slovensku » pozri na mape © hiking.sk & autor