Ochodzita z lúky na ceste do Wierch Czadeczky © hiking.sk & autor