Od Veľkej lúky odbáča cesta pod Muránsky hrad na Chatu Zámok © hiking.sk & autor