Od smerovníka je prístrešok viditeľný a dokonca okolo neho vedie značka k vyhliadke s krížom © hiking.sk & autor