Odbočka smerom k východziemu bodu - logo projektu spôsobí mierny vizuálny zmätok © hiking.sk & autor