Odchádzame, tam pod stromami sme táborili » pozri na mape © hiking.sk & autor