Oddych na lúčnatom vrchole Poludnice © hiking.sk & autor