Oddych na vrhole, Vzadu Szeroky Wierch. Z oparu slabo vykúkajú poloniny Wetlinska a Carynska © hiking.sk & autor