Odpočívadlo za sedlom Žabia studňa © hiking.sk & autor