Odumretý strom, ktorý o pár rokov pohltí príroda © hiking.sk & autor