Ohliadnutie sa za Veľkým Lyscom » pozri na mape © hiking.sk & autor