Ohliadnutie späť ku Krakovej holi, zostúpili sme pod mraky © hiking.sk & autor