Okolie Babej hory a krásny príklad obnovy lesa © hiking.sk & autor