Opäť Vinianske jazero z druhého brehu © hiking.sk & autor