Opäť na ceste pod Drienkovým (Šibeným) hŕbkom, v strede Sivec (Šivec) © hiking.sk & autor