Opäť výhľad pomedzi stromy na Ďumbier vpravo a Chochule vľavo © hiking.sk & autor