Opúšťame Kvačany mostíkom cez riečku Kvačianku © hiking.sk & autor