Opekačka s poľskými spolunocľažníkmi © hiking.sk & autor