Opevnený kaštieľ v meste Holíč - most cez vodnú priekopu © hiking.sk & autor