Opustená časť reštaurácie chatovej časti © hiking.sk & autor