Opustený kúpeľný dom od prístreškov » pozri na mape © hiking.sk & autor