Orol kráľovský, foto Jozef Chavko © hiking.sk & autor