Ostrá Malenica sponad Podskalia © hiking.sk & autor