Ostrá skala pri Dobšinskej Ľadovej Jaskyni. © hiking.sk & autor