Ostrý štít, stena ktorú ideme liezť © hiking.sk & autor