Osvietený hrebeň Lysca, vzadu Rakytov, Čierny kameň, Ploská, Borišov © hiking.sk & autor