Otáčam sa aj dozadu na Piwowarówku a Piwowary (sú to osady vľavo za stromami) © hiking.sk & autor