Označenie štátnej hranice v Lupkovskom tuneli © hiking.sk & autor